Sessió sobre cultura: Els drets culturals a la ciutat del 2030. Cap a una ciutadania creativa

Diàleg entre Gemma Carbó Ribugent -directora del Museu de la Vida Rural i presidenta d’Interarts- i Roberto Goméz de la Iglesia -economista i gestor cultural, director de Conexiones improbables. Roberto Gómez de la Iglesia compartirà les conclusions finals del Pla de reActivació cultural, i seguidament reflexionarà amb Gemma Carbó Ribugent sobre què vol dir parlar parlar de drets culturals i quin impacte tenen per avançar cap a una ciutadania creativa.

A la Nau Dents de Serra de Roca Umbert.

Data

maig 02 2022
¡Caducat!

Hora

19:00

Localització

Roca Umbert
Nau B1