Documentació

Espai on queda recollida la documentació, materials i recursos vinculats amb el 3r Pla estratègic Granollers 2030.