Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí


El Consell Directiu, 01/07/2008
Fotografia: Ramon Ferrandis / El 9 Nou

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DIRECTIU
DEL SEGON PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS
Les institucions i entitats sotasignades, motivades per l’interès cap a la ciutat de Granollers i conscients del paper que hi tenim, hem decidit, a iniciativa de l’Ajuntament de Granollers i un cop avaluats els resultats del Primer Pla Estratègic de Granollers (1996-2007), impulsar conjuntament l’elaboració del Segon Pla Estratègic de Granollers.

La ciutat és el resultat de les actituds, els projectes i les accions que tota la ciutadania, les institucions i els agents econòmics i socials tenim i hi portem a terme. El futur de Granollers és una construcció compartida en la qual tots els sectors ciutadans, en funció de les seves possibilitats i competències, hem de participar.

Per aquest motiu ens disposem a elaborar un Segon Pla Estratègic amb capacitat per fer-hi partícip  tota la ciutadania i desenvolupar la col·laboració institucional i pública-privada necessària perquè la nostra ciutat s’encamini des d’avui a guanyar un futur amb major qualitat de vida, enfortint el compromís de tots i totes amb la ciutat, i orientant en una mateixa direcció els projectes que es desenvolupin a Granollers i el seu entorn.

La nostra voluntat és contribuir a fer que Granollers sigui una ciutat moderna i de qualitat, amb un desenvolupament econòmic sostingut i sostenible, respectuós amb el medi ambient i compatible amb un creixement demogràfic i urbanístic equilibrat i harmoniós. Una ciutat que avanci cap a la societat del coneixement, fent de la cohesió social i territorial un objectiu preferent. Una ciutat amb identitat cultural pròpia i, al mateix temps, oberta i acollidora, que ofereixi el màxim d’oportunitats per al desenvolupament humà dels seus ciutadans, independentment de la seva condició i origen.

Aquest projecte estratègic es troba inscrit en el marc territorial del Vallès Oriental i de Catalunya, de manera que el que considerem òptim per a la nostra ciutat ho és també per a la comarca i per al país. El Segon Pla Estratègic de Granollers neix amb la voluntat de ser plenament cooperador i solidari amb els projectes dels municipis de la comarca, de manera que la singularitat i l’especificitat de l’estratègia de Granollers siguin un accelerador del progrés comarcal. Al mateix temps, atenent a la posició que Granollers ha ocupat històricament i que ocupa actualment en el sistema de ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i de Catalunya, el Pla Estratègic procurarà compartir els objectius i les línies estratègiques de cada municipi i identificar possibles projectes comuns amb vista al progrés conjunt del país.

Amb el Segon Pla Estragègic de Granollers volem aconseguir una actitud de major compromís amb la ciutat, i de major confiança i col·laboració entre tots els ciutadans per construir conjuntament el futur de la ciutat.

Per tot això, amb aquesta Declaració fem una crida a tota la ciutadania a implicar-se en l’elaboració i el desenvolupament de l’estratègia de la nostra ciutat, sobre la  base de la participació en els diferents mitjans que l’organització del Segon Pla Estratègic de Granollers posarà a la disposició de la ciutadania.

Granollers, 1 de juliol de 2008

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58