Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

AVÍS LEGAL

L'Ajuntament de Granollers manté aquesta web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali.

S'autoritza la reproducció dels continguts, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font.

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. L'Ajuntament de Granollers no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, informa que, d'acord amb allò que s'ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s'observa la més absoluta reserva sobre la mateixa. Les dades personals facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i només seran usades per a finalitats relacionades amb el Pla Estratègic de l’Ajuntament de Granollers. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició dirigint-vos per escrit a:
Servei de Processos Estratègics de l’Ajuntament de Granollers, plaça de la Porxada, núm. 6, 08401 Granollers.

O mitjançant el correu electrònic a l’adreça electrònica: plaestrategic@granollers.cat. En qualsevol dels casos, indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).


Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58